SWV Minimabelangen

SWV Minimabelangen

Wij zoeken de samenwerking op om de samenleving te ondersteunen. 

De meest recente informatie compact bijeengebracht voor de minima. 

 Samen voor Elkaar

                                                                                                                                                        SWV Minimabelangen

IN HET NIEUWS

meest recente publicatie

De wet waarmee de huur voor corporatiehuurders met een laag inkomen wordt verlaagd is opengesteld voor consultatie. De huurverlaging komt voort uit afspraken van de Woonbond met corporaties en het ministerie van Binnenlandse Zaken (Volkshuisvesting). Het is één van de maatregelen die zijn afgesproken in ruil voor afschaffing van de verhuurderheffing.

Gezond Verstand, de kritische krant. 

Gezond Verstand ziet het als haar taak om zoveel mogelijk mensen goed te informeren. En dat lukt! Want steeds meer mensen ontdekken Gezond Verstand en worden deelnemer of zelfs founder.

Speciaal voor de zomer maken we Gezond Verstand #46 online vrij beschikbaar voor iedereen! Hierdoor hopen we nóg meer mensen te bereiken met Gezond Verstand.

Voor jongeren en starters is het extreem moeilijk geworden om een betaalbare, vaste woonplek te vinden. Om hun woonproblemen in kaart te brengen en hen een sterkere stem te geven in politiek Den Haag, heeft de Woonbond in mei het Meldpunt Jongeren en Starters gelanceerd.